Connected fysiotherapie

Uw bewegingsapparaat in optimale staat

Je kan bij mij terecht voor iedere vorm van algemene fysiotherapie, welke zich richt op klachten en blessures van elk gewricht van het menselijk lichaam en de omliggende structuren die daarbij horen.

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in hand- en polsklachten en heb ik jarenlange ervaring op het gebied van het begeleiden, trainen en adviseren bij centraal-neurologische aandoeningen (CNA). Ik ben aangesloten bij onze beroepsvereniging KNGF en maak waar nodig gebruik van hun richtlijnen.

Maak direct een afspraak: klik hier of bel: 023 - 808 0071.

Handtherapie
Handtherapie richt zich op het behandelen van blessures van de hand en pols, maar ook op nabehandeling van ernstiger hand- en polsletsel zoals peesletsels, breuken en operaties na uitgebreid letsel of bij bepaalde aandoeningen.

Bij aandoeningen of letsels van de hand en pols valt te denken aan:
- Overbelastingsklachten van spieren en pezen van hand en pols (tendinitis)
- M. de Quervain
- M. Dupuytren
- Artrose van de duim (CMC1 artrose)
- Artrose hand en vingers
- Mallet finger
- Trigger finger
- Skiduim
- letsel van banden (volaire plaatletsel)
- Breuken aan hand vingers en/of pols
- (Sub)luxaties van gewrichten (uit de kom)

Waarom handtherapie?
Wanneer je een blessure of letsel aan je hand of pols hebt opgelopen, kan dit grote gevolgen hebben voor het gebruik van je handen in het dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld beperkingen en ongemak veroorzaken tijdens je werk, sport en/of hobby’s, waardoor je deze tijdelijk (gedeeltelijk) niet kunt uitvoeren.

Door de gespecialiseerde opleiding die ik heb genoten, kan ik gerichter onderzoek doen, aandoeningen en blessures beter herkennen en een goede inschatting maken van welke behandeling ingezet moet worden.

Daarnaast beschik ik over de vaardigheid om een spalk aan te kunnen meten wanneer dit wenselijk is. Het dragen van een spalk is bijvoorbeeld nodig wanneer er bescherming van een gewricht, pees, spier en/of ligament gewenst is, bijvoorbeeld na behandeling in een ziekenhuis. Ook kan een spalk uitkomst bieden bij het laten rusten van de pols/hand of bij het forceren van meer beweging in een bepaalde bewegingsrichting.

Waarom therapie bij centraal neurologische aandoeningen?
Bij een centraal neurologische aandoening is het belangrijk dat er getraind wordt. Voor behoud van functie of om de functionaliteit van het lichaam te doen toenemen, afhankelijk van het soort letsel of aandoening.   

Om herstel zo veel mogelijk de kans te geven en/of verslechtering te voorkomen, is het meestal van belang dat er snel wordt gestart met training nadat de diagnose is gesteld.
De behandeling kan zo nodig aan huis plaatsvinden als je niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen. Er is hiervoor wel een indicatie of verwijzing van de specialist nodig. 

Bij centraal neurologische aandoeningen valt te denken aan:
- Beroerte (CVA)
- Traumatisch hersenletsel
- MS
- Dementie

Parkinson valt ook onder deze noemer maar behandel ik niet, omdat ik vind dat je daarvoor bij een gespecialiseerd parkinsontherapeut aan een beter adres bent. Deze therapeuten zijn aangesloten bij het ParkinsonNet.

Combinatietherapie
Fysiotherapie bij Connected is mogelijk in combinatie met de bewustzijnsmethodiek Touch of Matrix. Dit kan bij veel aandoeningen een sneller resultaat opleveren, omdat er via het onderbewuste op meerdere niveaus dan alleen het fysieke gewerkt kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina over bewustzijnstherapie.

Maak direct een afspraak: klik hier of bel: 023 - 808 0071.

Klachten
Connected fysio & bewustzijnstherapie is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

Je mag erop rekenen dat ik alles in het werk stel om mijn vak van fysiotherapeut zo goed mogelijk uit te oefenen. Heb je desondanks klachten over de behandeling of de manier waarop ik met je omga, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor mij als behandelaar en ook voor andere patiënten.
Ik zou je daarom willen vragen om allereerst een gesprek met mij aan te gaan. Eventueel kan je ook via het KNGF een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar je met je klacht terecht kan:

* De klachtencommissie van het KNGF
* De Commissie van Toezicht van het KNGF
* Het regionale tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie je klacht. De behandeling van de klacht is kostenloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met je klacht om. 
Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat je hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, lees je op de patiëntenwebsite van het KNGF: defysiotherapeut.com/klachtenregeling.